Nytt busstilbud i Lillehammer-regionen - Innlandstrafikk

Nytt busstilbud i Lillehammer-regionen

Fra 21. juni får Lillehammer-regionen et bedre busstilbud på de største holdeplassene og en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune foretok den offisielle åpningen av nytt busstilbud på Lillehammer den 21. juni 2021. Samferdselssjef Aud M. Riseng  (t.v) i Innlandet fylkeskommune og ordfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer kommune holdt snora for Hagen. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune foretok den offisielle åpningen av nytt busstilbud på Lillehammer den 21. juni 2021. Samferdselssjef Aud M. Riseng (t.v) i Innlandet fylkeskommune og ordfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer kommune holdt snora for Hagen. Innlandet fylkeskommune - Det er en stor milepel på Lillehammer i dag. Med flere nye elbusser i drift, vil forurensningen fra vegtrafikken bli redusert i Lillehammer.

Det sa samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune under den formelle åpningen av det nye kollektivtilbudet på Lillehammer.

15 nye elbusser

På Lillehammer har det siden 2018 vært et prøveprosjekt med to elbusser. Fra 21. juni vil totalt 15 nye elbusser kjøre bybussruter i byen.

De tre siste fossildrevne bybussene vil også bli byttet ut med elbusser slik at Innlandstrafikk også på Lillehammer vil bidra til å nå det nasjonale målet om at alle bybusser skal være utslippsfrie innen 2025.

- Med 15 nye elbusser reduserer vi utslippet klimagasser med 1000 tonn per år. Dette er bra, men vi ønsker å redusere utslippene enda mer. Et viktig tiltak er å få flere nye passasjerer. For hver andre nye passasjer, sparer vi 1,5 tonn klimagassutslipp, fortalte seksjonssjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk. 

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune uttrykte glede over den kommende reduksjonen i klimagassutslippene i Lillehammer-regionen.

- Det er viktig med infrastruktur som kollektivtrafikken er en del av. Infrastrukturen har stor betydning for passasjerene og brukerne, og for å nå klimamålene vi har satt oss. Derfor er det viktig med en god nedgang i klimagassutslippene, sa Hagen.

Les mer om elbussene på Lillehammer.

Bedre busstilbud på de største holdeplassene

Ordfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer ønsket 15 nye elbusser velkommen til Lillehammer. Hun fremhevet at dette elbussene er en av flere positive utviklingsfaktorer som skjer i Lillehammer nå. - Klikk for stort bildeOrdfører Ingunn Trosholmen i Lillehammer ønsket 15 nye elbusser velkommen til Lillehammer. Hun fremhevet at dette elbussene er en av flere positive utviklingsfaktorer som skjer i Lillehammer nå. Innlandet fylkeskommune Fra 21. juni blir det endringer i rutetider og traséer for både bybusser og regionruter i Lillehammerregionen. Målet med endringene er at flere skal reise kollektivt.

En av endringene som er gjort for å få flere til å reise kollektivt, er å styrke busstilbudet ved de største bussholdeplassene i Lillehammer. Et annet tiltak er å styrke busstilbudet fra Lillehammer til Forset og Tretten.

Innlandstrafikk oppfordrer reisende til å sjekke nye avgangstider og traseer for de ulike busslinjene.

Se rutetabeller

Til toppen