Nytt busstilbud i Lillehammer-regionen - Innlandstrafikk

Nytt busstilbud i Lillehammer-regionen

Fra den 21. juni blir det bedre busstilbud på de største holdeplassene.

Nye busser - Klikk for stort bildeI forbindelse med det nye busstilbudet i Lillehammer-regionen som har oppstart 21. juni blir det endringer for enkelte bybusser og regionruter. 

Arbeidet startet i 2018 med å se på mulige endringer. Målsettingen med det nye busstilbudet er at flere skal reise kollektivt. 

- For tilpasning av rutetilbudet har vi benyttet informasjon og opplysninger vi har i våre systemer. Vi har også gjennomført dialogmøte med kommuner, næringslivet, reiselivet samt ulike råd og utvalg. Vi ønsker alle våre passasjerer velkommen til et nytt busstilbud, sier Tommy Forseth fagleder rutetilbud i Innlandstrafikk.

Nyheter for bybussene

Det blir endringer av både trase og rutetider for noen av bybussene i Lillehammer-regionen.

Bedre busstilbud til de største holdeplassene i byen

Endringene som gjøres styrker busstilbudet til de største holdeplassene i Lillehammer

- Vi har hatt mål om å tilby et best mulig tilbud der det er flest passasjerer. Vi er derfor glade for å kunne styrke tilbudet mellom sentrum - Strandtorget og mellom sentrum - Høgskolen via Stampesletta og Sigrid Undsetsveg. På disse strekningene vil det bli kvartersfrekvens i rush-tiden, sier Jørn Tore Lindberg, rådgiver for ruteplan i Innlandstrafikk. 

Linjekart for bybusser i Lillehammer - Klikk for stort bilde

Se eller last ned linjekart som pdf (PDF, 318 kB).

Ikke lenger bybuss til Øyresvika

I det nye busstilbudet kjøres ikke linje B6 lenger til Øyresvika. Årsaken til omleggingen er at tilbudet har blitt lite brukt over flere år.

Alternative bussmuligheter
Selv om bybussen ikke kjøres til Øyresvika, er det fortsatt mulig å ta andre busser til og fra Lillehammer sentrum med linje 507 Saksumsdalen – Vingrom - Lillehammer, enkelte avganger på linje 102 Gjøvik - Lillehammer, B3 Vingnes - Skysstasjonen og bestillingsrute 5009 Øyresvika – Lillehammer (kjøres ved skolefri). Få oversikt over hvilke reisemuligheter som finnes gjennom reiseplanleggeren til Entur.  

Endringer for regionruter

nye busser - Klikk for stort bildeFor regionrutene blir det styrket busstilbud fra Lillehammer til Forset og Tretten. 

Timesavganger mellom Lillehammer - Forset

Linje 140 vil nå kjøre timesavganger på strekningen Lillehammer - Segalstad Bru - Forset. Dette blir en betydelig forbedring for de som ønsker å ta buss til og fra Forset, samt gi en større fleksibilitet for elever ved Gausdal Videregående. 

Bussbytte på strekningen Lillehammer - Svingvoll

På strekningen Lillehammer – Svingvoll vil det være bussbytte på Segalstad Bru. Linje 511, ny linje, kjører strekningen Segalstad Bru – Svingvoll. Skal du til Lillehammer har linje 511 god korrespondanse med linje 140 på Segalstad Bru.

Enkelte avganger på linje 511 vil i sommer- og vinterperioden kjøre hele strekningen Lillehammer-Skeikampen og vil ha god korrespondanse med tog på Lillehammer

Bedre bussforbindelse Lillehammer - Tretten

Linje 141 har til nå hatt god forbindelse mellom Lillehammer-Øyer, men fra 21. juni vil nesten alle avgangene kjører hele turen til Tretten.

Sjekk rutetidene

Innlandstrafikk oppfordrer alle reisende til å sjekke nye avgangstider og traseer for de ulike busslinjene.

Se rutetabeller

eller Søk rutetider i Entur reiseplanlegger

Alternativt kan de reisende kontakte Kundesenteret Innlandstrafikk på:

Telefon: 02040

E-post: post@innlandstrafikk.no

Starter med sommerruter og veiarbeid

Det nye busstilbudet med oppstart 21. juni vil starte med sommerruter og bli påvirket av veiarbeid.

Sommerruter

Frem til og med 8. august (15. august for lokal - og regionruter) vil det kjøres sommerruter, noe som innebærer litt færre avganger enn ellers i året.

Veiarbeid

Busstilbudet i Lillehammerregionen vil i starten også bli påvirket av veiarbeid i Lillehammer. Det nye busstilbudet vil derfor trolig oppleves med noen begrensninger frem til høsten.

Fåberggata 
Det er planlagt gravearbeid i Fåberggata med oppstart nå i mai. Dette vil påvirke flere av bybussene.

Gudbrandsdalsvegen 
I Gudbrandsdalsvegen har det allerede pågått et gravearbeid en stund. Dette vil påvirke region- og bybusser som kjører Gudbrandsdalsvegen.

Til toppen