Nok et annerledes år

Koronatiltak preget også kollektivtransporten i 2021.

Seksjonssjef for Innlandstrafikk, Lars Baukhol, er ved godt mot selv om koronapandemien satte sitt preg på 2021. - Klikk for stort bildeSeksjonssjef for Innlandstrafikk, Lars Baukhol, er ved godt mot selv om koronapandemien satte sitt preg på 2021.Året 2021 startet bortimot slik 2020 sluttet med Covid-19 og til dels enda strengere smitteverntiltak for befolkningen.

- Fra gjenåpningen av samfunnet i slutten av september og frem til den nye koronavirusvarianten omikron ble oppdaget i Norge i november, begynte vi virkelig å få trua på at nå går det rette vegen, sier Lars Baukhol seksjonssjef Kollektivtransport.

Økning i antall reisende

Antallet reisende var økende gjennom høsten og vi hadde store forhåpninger til at 10-kroners kampanjen i desember skulle bidra til enda flere reisende og en god start inn i det nye året. Slik ble det dessverre ikke. Framdøra på bussene ble stengt igjen fra 14. desember og fra 15. desember ble det en ny periode på hjemmekontor.

Antall reisende økte med nærmere 500 000 reisende fra året før. Likevel ble det en nedgang på 23,7 % fra "normalåret" 2019.

Krevende økonomisk

De økonomiske rammene for kollektivtransport har vært krevende i 2021. Med reduserte budsjettrammer og økte kostnader til klima- og miljøkrav i transportkontraktene har det vært lite handlingsrom til utvikling av kollektivtilbudet.

- Selv om året har vært preget av koronapandemi og redusert økonomisk handlingsrom, har vi likevel fått utrettet mye og levert godt på de oppgavene vi er satt til å løse, sier Lars Baukhol seksjonssjef Kollektivtransport.

Bedre busstilbud i Lillehammerregionen

Den 21. juni fikk Lillehammer-regionen et bedre busstilbud på de største holdeplassene og en mer miljøvennlig kollektivtransport. Med 15 nye elbusser i drift nådde vi en ny og viktig milepæl i elektrifiseringen av kollektivtransporttilbudet i Innlandet. Disse bussene vil bidra til å redusere utslippet av klimagasser med 1000 tonn per år.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet det nye busstilbudet i Lillehammer-regionen. Her sammen med Aud Margrethe Riseng, avdelingssjef på Samferdsel,  (t.v.) og Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer - Klikk for stort bildeFylkesordfører Even Aleksander Hagen åpnet det nye busstilbudet i Lillehammer-regionen. Her sammen med Aud Margrethe Riseng, avdelingssjef på Samferdsel, (t.v.) og Ingunn Trosholmen, ordfører i Lillehammer

Kjennskap til Innlandstrafikk har økt

Markedsplanen for 2021–2024 kom på plass med flere planlagte aktiviteter for å få folk tilbake på bussen, og det er gledelig å se at kjennskapen til Innlandstrafikk som merkevare har økt gjennom året.

Resultatene for Innlandet på det nasjonale Kollektivbarometeret viser en liten økning på de fleste målepunkter på kundetilfredshet.

Krevende jobb foran oss

Befolkningsundersøkelsen vi gjennomførte i fjor høst om blant annet transportmiddelbruk og reisevaner, viser at vanlige biler og elbiler dominerer med en markedsandel på 75 % i Innlandet etter to år med pandemi. Vi har derfor en stor og krevende jobb foran oss med å øke andelen grønn mobilitet på bekostning av personbiltransport i tiden fremover.

- Det er betryggende å se at vi har fått god erfaring i å håndtere pandemien, både internt og eksternt overfor våre reisende, samtidig som vi har levert godt på vedtatte mål, sier Lars Baukhol avslutningsvis.

Les mer om Innlandstrafikk sin aktivitet i 2021 i årsrapporten.