Koronaen preget kollektivåret 2020 - Innlandstrafikk

Koronaen preget kollektivåret 2020

Koronatiltak og nedgang i antall reisende er blant det som kjennetegner kollektivtransporten i 2020.

Samtidig som koronaen skulle håndteres, gjorde Innlandstrafikk tiltak for å forberede seg for den nye hverdagen etter koronaen.

Bilde av elbuss - Klikk for stort bildeInnlandstrafikk ble etablert 1. januar 2020 for å sikre en god og effektiv kollektivtransport i Innlandet. Kollektivtilbudet består av bybusser, regionlinjer, lokallinjer og bestillingstransport til ordinært reisende, samt skoleskyss.

Nedgang på 2,2 millioner passasjerer

– Vi fikk en god start i januar og februar med mange passasjerer på bussene, og det så ut til at 2020 ville få en positiv passasjerutvikling. I mars kom koronaen og endret mye, forteller seksjonssjef kollektivtransport, Lars Baukhol i Innlandet fylkeskommune.

Fra mars 2020 sank antall passasjerer sammenlignet med tidligere år etter at landet stengte ned. Mange ble sendt på hjemmekontor og regjeringen oppfordret til å unngå kollektivreiser.

Innlandstrafikk hadde i 2020 totalt vel 4,4 millioner ordinære reisende, noe som er en nedgang på litt over 2,2 millioner reisende sammenlignet med 2019. 

– Vi ser frem til den nye «normalen» hvor antall passasjerer igjen øker på våre busser. Så lenge koronaen er her, er vår viktigste oppgave å gjøre bussen til et trygt valg for de som ikke har alternative reisemåter, samtidig som vi prøver å sikre billettinntektene, fortsetter Baukhol.

Organiserer skoleskyss til 23 500 elever hver dag

Innlandstrafikk har ansvaret for å organisere skoleskyssen for over 16 000 skoleelever i grunnskolen og over 7 000 skoleelever i videregående skole i Innlandet.

– Det er viktig at skoler, foresatte og elever er fornøyde, og at de opplever det som trygt å reise med skolebuss. Vi samarbeider med transportører, skoler og vegeiere om trafikksikkerhetstiltak. Det kan nevnes tiltak på vegnettet, holdeplasser og kryssing av veger, som gjør at transporten til og fra skolen blir tryggere, forklarer Sjur Strand, fungerende leder av utvalget for samferdsel i innlandet fylkeskommune.

Reduserte klimautslippene med 2573 tonn

Innlandstrafikk skal sørge for at miljø- og klimahensyn blir ivaretatt ved kjøp av transporttjenester. Dette skal bidra til redusert klimaavtrykk og mindre lokal miljøbelastning.

Klimagassutslippene fra kollektivtransporten sank med 2573 tonn eller 38 prosent fra 2019 til 2020. Denne reduksjonen skyldes blant annet innføringen av elbusser i Hamarregionen og nyere motorteknologi på en rekke busser i Innlandet.

– Målet vårt er at klimagassutslippene skal ytterligere ned i 2021. Et viktig tiltak til dette, er ny avtale med Trønderbilene i Lillehammer-regionen med oppstart 1. juli. Fra denne datoen vil 16 nye elbusser kjøre i bygatene i Lillehammer, noe som vil redusere klimagassutslippene ytterligere, sier Strand.

Les mer om Innlandstrafikk sin aktivitet i 2020 i årsrapporten.

Til toppen