Innlandstrafikk med hjelpende hånd i tidsklemma - Innlandstrafikk

Innlandstrafikk med hjelpende hånd i tidsklemma

Fra mandag 16. august starter tilbudet om minibuss til Vind idrettspark opp igjen.

Mange kan slite med å få kabalen til å gå opp i en travel hverdag. Innlandstrafikk prøver derfor ut et nytt busstilbud der barn kan benytte seg av minibuss til og fra trening på Vind Idrettspark. Fra 16. august til 1. oktober vil Gjøvik Taxi kjøre to minibusser i faste traséer.

Fra 16. august vil to drosjer kjøre folk til og fra trening på Vind. Minibussene har egen profil. - Klikk for stort bilde

Bestillingsrute

- Ettersom dette er en bestillingsbuss, må passasjerene booke plass på bussen i forkant. Minibussene kjører kun hvis noen har booket plass senest en time før avgang, forklarer markedsrådgiver Ola Sondre Elgshøen i Innlandstrafikk.

All informasjon om tilbudet ligger her

Elgshøen forteller at reisen koster det samme som en ordinær bussbillett og at passasjerene kan bruke periodebilletten sin.

Lette logistikken i hverdagen

Det er flere fordeler ved å ta buss til og fra trening.

 - Mange sliter med å få kabalen i en travel hverdag til å gå opp. Vi håper derfor busstilbudet vil gjøre at mange får en enklere logistikk i hverdagen, sier Elgshøen.

Dersom flere velger å bruke bussen i stedet for bilen til og fra trening, har det både en miljøgevinst og en trafikksikkerhetsgevinst. 

- På enkelte tidspunkt kan det være ganske kaotisk på parkeringsplassen på Vind. Dersom flere tar bussen til trening, blir det mer oversiktlig på parkeringsplassen på de tidspunktene hvor det er overlapp mellom treninger, sier daglig leder Ketil Gjerde i Vind idrettslag

Finansieres med EU-penger

Tilbudet er et pilotprosjekt som delfinansieres gjennom EUs interreg-program for Østersjø-regionen. I programmet er et av hovedelementene hvordan man kan bruke kollektivtrafikk for å tilgjengeliggjøre  servicetilbud eller fritidsaktiviteter. Prosjektet, som har navnet Response, er et internasjonalt samarbeid med deltakere fra flere land. I Innlandet er prosjektet et samarbeid mellom Innlandstrafikk, Gjøvik kommune, Gjøvik Taxi og Vind IL. Det er første gang at det kjøres bestillingstransport til idrettsaktiviteter i regi av Innlandstrafikk.

Tilbudet med minibusser til og fra Vind idrettspark skulle opprinnelig gjennomføres høsten 2020, men måtte innstilles på grunn av pandemien.

- Vi er svært takknemlige for at komiteen i Østersjøprogrammet valgte å forlenge prosjektperioden slik at vi får gjennomført piloten. Vi gleder oss til å gi et tilbud til idrettsungdommen på Gjøvik og ikke minst til foreldrene som nå kan la bilen stå, avslutter Elgshøen.

Til toppen