Innlandets første miljømerkede storbilvask åpnet

Fredag 1. april 2022 var det offisiell åpning av svanemerkede vaskehaller for busser i Brumunddal og Hamar.

Selv om den offisielle åpningen av vaskeanleggene fant sted fredag, har anleggene vært i drift en periode. Det er kun ett slikt anlegg fra før i Norge. 

Miljøkrav stilt av fylkeskommunen

Fredag åpnet fylkespolitiker Anne Thoresen fra Innlandet fylkeskommune (i midten), ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker og ordfører Einar Busterud i Hamar de første svanemerkede vaskehallene for busser i Innlandet. - Klikk for stort bildeFredag åpnet fylkespolitiker Anne Thoresen fra Innlandet fylkeskommune (i midten), ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker og ordfører Einar Busterud i Hamar de første svanemerkede vaskehallene for busser i Innlandet. Innlandet fylkeskommune - I rollen som regional samfunnsutvikler, stiller Innlandet fylkeskommune krav til hvordan tjenester til fylkets innbyggere utformes og gjennomføres. Vi ønsker at klima- og miljøhensyn skal veie tungt, og med etableringen av disse to miljømerkede vaskehallene for busser viser det at vi gjennomfører dette i praksis, sa Anne Thoresen (AP), medlem av fylkesutvalget i Innlandet, under åpningen av vaskeanleggene.

VY Buss AS vant Innlandet fylkeskommune sitt anbud om å kjøre bussrutene i Hamar-regionen i ti år fra sommeren 2020.

- I konkurranseutlysningen stilte vi som krav at bussene skulle vaskes på en miljøvennlig måte, og at miljømerkede produkter skulle brukes. Vi anbefalte også at vaskehallene skulle være miljømerket. Miljømerking bidrar til en høyere standard i utførelsen av oppdraget, og det er vi glad for. Vi er glade for å få mer kunnskap om svanemerkede vaskehaller og hvilke reduksjoner av miljøbelastninger det kan føre til. Det er nyttig erfaring å ha med seg til nye prosjekter, sa Lars E. Baukhol under åpningen av Innlandets to første svanemerkede vaskehaller for busser.

Før vaskehallene åpnet i Brumunddal og Hamar, var en tilsvarende vaskehall i Eidsvoll landets eneste svanemerkede vaskehall.  To av tre svanemerkede vaskehaller for busser i Norge finnes derfor i Innlandet.

Sparer miljøet

De nye vaskehallene i Brumunddal og Hamar resirkulerer vaskevannet. I mer tradisjonelle vaskehaller bruker en 300 liter vann om sommeren og 550 liter vann om vinteren per bussvask. Rensekapasiteten og gjenvinningen av vann på anleggene i Brumunddal og Hamar er såpass stor at erfaringen så langt viser at anleggene kun bruker rundt cirka 60 liter kommunalt renset vann per vask. Dette reduserer vannforbruket med cirka 10.000 kubikkmeter per år. De nye vaskeanleggene har også teknologi som renser bort olje, tungmetaller som sink, kobber, bly, krom, nikkel og kadmium og andre miljø- og helseskadelige stoffer.

- VY Buss AS har over 100 busser i trafikk på Hedmarken som benytter vaskehallene i Brumunddal og Hamar. Årlig gjennomføres det rundt 25 000 vasker for å vaske disse bussene. Med kraftig redusert vannforbruk og mindre utslipp av olje og tungmetaller vil de nye miljømerkede vaskehallene ha stor miljømessig og økonomisk besparelse, forklarer Baukhol.

Baukhol sier at Innlandstrafikk sine kunder skal oppleve rene busser når de benytter kollektivtransporten uten at dette går for mye på bekostning av miljøet.