Flere tilbake på bussen

Etter to år med pandemi er det gledelig å se at vi gjennom 2022 har fått flere reisende tilbake på bussen.

Lars Baukhol som smiler utenfor en buss i fjellheimen - Klikk for stort bildeLars Baukhol, seksjonssjef kollektivtransport, Innlandstrafikk - 18. januar 2022 åpnet vi framdørene på bussene igjen og vi kunne endelig ønske kundene velkommen på bussen. Året 2022 har vi lagt stor vekt på omdømmebyggende og trafikkskapende tiltak gjennom informasjonskampanjer med budskap om pris og lønnsomhet, «Reis smart» og «Reis enkelt med app», sier Lars Baukhol seksjonssjef Kollektivtransport.

Positive trender

Fylkestinget bevilget 5 millioner kroner til «Buss for en tier» i Innlandet i juli. Målet med kampanjen var å få flere til å prøve bussen i en periode av året hvor antall reisende normalt er lav, og bidra til å skape gode bussvaner for fremtida. Reisetallene for juli viser at vi fikk 110 000 flere reiser sammenlignet med fjoråret. Det er vi veldig godt fornøyd med!

Totalt antall reisende i fjor, utenom skolereiser, endte på litt over 5,7 millioner reisende. Dette er en økning på nesten 800 000 reisende fra 2021. Akkumulert endte vi ca. 12 % bak normalåret 2019, og trenden er positiv ved inngangen til 2023.

Økning i kostnader

Koronapandemien har skapt store utfordringer for kollektivtrafikken. I 2022 ble dette forsterket av en betydelig økning i drivstoff- og energipriser, og det har vært jobbet mye med å sikre økonomiske rammebetingelser og gjennomføre ulike effektiviseringstiltak for å unngå drastiske kutt i rutetilbudet.

Handlingsplan 

Som en oppfølging til vedtatt mobilitetsstrategi for Innlandet er det utarbeidet en handlingsplan for fylkeskommunens kollektivtransport 2023-2026. Handlingsplanen ble vedtatt av Fylkestinget i oktober og synliggjør muligheter og konsekvenser innenfor ulike rammebetingelser. Det økonomiske handlingsrommet er avgjørende for hva som kan legges til grunn for videre planlegging og drift av kollektivtilbudet i Innlandet fra 2023.

- Vi er svært glade for at fylkestinget vedtok å øke rammene til kollektivtransport i budsjettbehandlingen i desember, slik at vi kan opprettholde dagens rutetilbud. Det betyr mye for våre innbyggere, sier Lars Baukhol.

Les mer om Innlandstrafikk sin aktivitet i årsrapporten for 2022