Bruk sunn fornuft på bussen - Innlandstrafikk

Bruk sunn fornuft på bussen

Innlandet har en ustabil smittesituasjon for tiden. - Følg reiserådene og bruk sunn fornuft når du må ta bussen, oppfordrer Innlandstrafikk.

Klikk for stort bilde Innlandstrafikk Smittesituasjonen endrer seg raskt også her i Innlandet, og varierer fra kommune til kommune. Ved forandring i smittetrykk endres tiltaksnivået mellom gult og rødt.

Les mer om lokale koronatiltak på bussene

Innlandstrafikk har derfor sendt et brev til kommunene og skolene, og presisert hva som skal til for å opprettholde en så trygg skoleskyss som mulig.

- På rødt nivå og med forsterkede tiltak, har mange forventninger om at Innlandstrafikk skal sette inn flere busser og redusere til halv setekapasitet i bussen. Dette lar seg dessverre ikke gjennomføre, da det ikke er mulig å skaffe nok ekstra busser, taxier eller sjåfører til å løse skoleskyssen med halv kapasitet, sier Tommy Forseth og Stine Fredriksen i Innlandstrafikk.

Avhengig av samarbeid

Skoleskyssen i Innlandet organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og mange busser har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner.

- Vi er derfor avhengige av å samarbeide tett med kommunene og skolene for få gjennomført skoleskyssen under pandemien, presiserer de.

Det er avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle ordinære linjer og skoleruter.

- Smittevernveilederen fastslår at reisende, også elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Det er viktig at vi i størst mulig grad unngår at elever står, og at de benytter alle tilgjengelige seter, sier Forseth.

Reiseråd

 • Ikke reis hvis du ikke må
 • Ikke reis hvis du er syk
 • Hold avstand – vis hensyn særlig ved på- og avstigning
 • Bruk munnbind når du ikke kan holde to meter avstand (barn over 12 år)
 • Unngå kontakt ansikt til ansikt – sitt skulder ved skulder
 • Sørg for god hostehygiene
 • Føles bussen for full – ta ansvar og vent på neste avgang der dette er mulig

Skolens ansvar

Skolene har ansvar for å informere elever og foresatte om retningslinjene som gjelder for skoleskyssen. Dette er ekstra viktig nå for å kunne tilby en trygg skoleskyss for alle som ikke har noe annet reisealternativ.

Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, og å sørge for en forsvarlig av-/påstigning for elevene på stoppestedene ved skolen.

Kjører som normalt

All kollektivtrafikk i Innlandet er i full drift. Der det er stor smittefare, kjører bussene med stengt framdør og første seterad avsperret. Dette gir litt mindre kapasitet.

For å redusere sannsynligheten for overfylte skolebusser og dermed smitterisiko, ber vi skolene om å:

 • Oppfordre elever, som har et alternativ, til å reise på andre måter enn med skolebussen. Dette er spesielt viktig for elever som ikke har krav på fri skoleskyss.
 • Oppfordre elevene til å benytte den bussavgangen som opprinnelig er planlagt. Dersom andre busser benyttes, må elevene vise ekstra hensyn og spre seg på tilgjengelige bussavganger.
 • Informere foresatte om innholdet i informasjonsskrivet som er sendt ut.
 • Ha en god dialog med Innlandstrafikk om eventuelle utfordringer i skoleskyssen.

Summen av tiltak gjør en forskjell

Innlandstrafikk har samarbeidet med skolene og transportørene under hele pandemien og satt inn mer kapasitet der det har vært behov og mulig å få til. Det er begrenset tilgang på ekstra busser, taxier og sjåfører. Det er derfor avgjørende at kommunene og skolene fortsetter å bidra med tiltak som demper presset på kollektivtrafikken.

- Vi håper på et godt samarbeid om smittevern også i tiden som kommer. Får vi elevene til å følge våre retningslinjer, skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en trygg og god måte. Det er summen av tiltak som kan gjøre en forskjell, sier Forseth og Fredriksen.

Til toppen