Åpne framdører og billettering - Innlandstrafikk

Åpne framdører og billettering

Mandag 20. juli åpner flere av bussene i Innlandet igjen framdørene. Dette vil gjøre det enklere å løse billett på mange linjer. Alle bussene åpnes for flere sitteplasser. Smittevern er fortsatt svært viktig.

Ulike løsninger i Innlandet

IFølg merking på gulvet foran sjåførplassen for nødvendig avstand. - Klikk for stort bildeFølg merking på gulvet foran sjåførplassen for nødvendig avstand.nnlandstrafikk ønsker ut fra dagens smitteforhold å gradvis tilrettelegge for bedre billettering i bussene. Dette er viktig for å få inn inntekt og sikre et fortsatt godt kollektivtilbud etter korona.

Fra 20. juli vil det være ulike grader av åpning av kollektivtilbudet. Variasjonen går fra åpen framdør og full kontaktIøs billettering til fortsatt stengt framdør og ingen billettering om bord. 

Under finner du ut hvordan det blir på bussen du benytter. 

Vi anbefaler fortsatt å forhåndskjøpe billett for alle som har mulighet. Dette kjøper du på:

 • Mobil - Innlandstrafikk Billett eller Entur
 • Innlandskort (reisekort) med periode - kjøpes på salgskontor eller fylles opp i nettbutikk
 • Salgskontor finner du på skysstasjonene på Gjøvik, Lillehammer, Fagernes og Otta og på Narvesen i Hamar-regionen.

Flere betalingsmuligheter i noen områder

Det blir flere måter å kjøpe billett på i Gjøvik-, Kongsvinger og Hamar-regionen. Det gjelder på alle busslinjer som kjøres av Vy buss i Hamar-regionen, Kongsvinger og Gjøvik-regionen.

Det samme gjelder på linjer kjørt av Ringebu Bilruter, Torpa Bilruter, Etnedal Bilruter, Snertingdal Auto og Lesja Bilruter.

Dette vil si at det kan betales med:

 • Mobillett - enkeltbillett og periodebillett - registreres på leser i bussen
 • Innlandskort med periode - registreres på leser i bussen
 • Innlandskort med reisepenger - med autoreise innlagt (fast strekning) kan billetten leses av i bussen
 • Innlandskort med reisepenger uten autoreise - sjåfør trekker billett
 • Billett betalt med kontaktløse bankkort (med unntak av bussene i Hamar-regionen)
 • Det kan IKKE betales med kontanter

Dette betyr at alle kunder igjen skal vise billett ved ombordstigning. Det er viktig at passasjerene er godt forberedt før de går om bord og bruker minst mulig tid med sjåføren. Hold avstand hvis det er kø og benytt bakdør ved avstigning.

Problemer med bankkortterminalene i Hamar-regionen

For øyeblikket fungere dessverre ikke bankkortterminalene i bussene. Det betyr at du ikke får betalt billetten med bankkort på busser i Hamar-regionen. Innlandskort og mobillett registreres fortsatt på leseren i bussen. Vi anbefaler derfor å kjøpe billett på forhånd, via mobil, nett eller på salgskontor.

Åpen framdør i Gudbrandsdalen, Valdres, Hadeland og Østerdalen

Trønderbilene kjører linjer i Nord-Gudbrandsdal, Valdres, Hadeland og i Østerdalen med Elverum by. På alle linjer her åpnes framdøra, men det åpnes ikke for andre billettyper enn de som er godkjent i dag:

 • Mobillett - enkeltbillett og periodebillett - registreres på leser i bussen
 • Innlandskort med periode - startes i nettbutikk eller på salgskontor 

For passasjerene her gjelder det å holde billetten klar ved ombordstigning og gå raskt forbi sjåføren. Les av mobilletten. Benytt bakdøra ved avstigning.

Stengt framdør i Lillehammer-regionen

Unibuss har valgt å opprettholde samme regler som det er i dag. Det åpnes for noen flere sitteplasser. Her må passasjerene fortsatt benytte bakdøra til på- og avstigning.

Disse billettypene kan benyttes:

 • Mobillett - enkeltbillett og periodebillett
 • Innlandskort med periode - kjøpes i nettbutikk eller på salgskontor 

Smittetiltak om bord

For å verne både sjåfører og de reisende er det viktig å stoppe minst mulig opp hos sjåføren. Det er merket med tape som leder publikum inn i bussen.

Fremste seterad vil fortsatt være stengt. Det samme gjelder seter hvor man sitter ansikt mot ansikt.

Alle øvrige tiltak som å sperre av sjåfør mest mulig, vaskerutiner og liknende blir opprettholdt. 

Innlandstrafikk oppfordrer alle til å fortsatt vaske hender og/eller benytte antibac både før og etter busstur, huske å hoste i armkrok/hender, ikke reise ved mistanke om sykdom og generelt vise hensyn til dine medpassasjerer, særlig ved på- og avstigning. 

Anbefalte reiseråd

 1. Benytt sitteplasser før ståplasser
 2. Unngå kontakt ansikt til ansikt – sitt skulder ved skulder
 3. Hold fortsatt avstand – vis hensyn
 4. Ikke reis hvis du ikke må – ta sykkelen fatt eller gå
 5. Føles bussen for full – ta ansvar og vent på neste avgang

Oppdatert smittevernveileder 

Helsedirektoratet har revidert veilederen «Smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk mv.) (covid-19)». Der angis en gradering av smitteverntiltak, basert på en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt tiltaksnivå.

Kollektivtrafikken i Norge er nå på gult nivå. Det er fremdeles anbefalt å holde avstand, men bruk av sitteplasser skal prioriteres fremfor ståplasser for å begrense kontakt ansikt til ansikt.

Innlandstrafikk sin oppgave er å transportere de som faktisk må benytte kollektive transportmidler på en best mulig måte. Vi oppfordrer fortsatt til begrenset bruk av kollektivtransport.

Hensikten med å åpne framdøra er å bedre mulighetene for betaling. Samtidig er målet å opprettholde nivået på smittevern for de som reise kollektivt, ikke å øke kapasiteten og etterspørselen etter kollektivtransport. 

Så bra at du tar hensyn!

Til toppen