Vilkår for bruk av nettbutikk - Innlandstrafikk

Vilkår for bruk av nettbutikk

Billettinformasjon


Det er nødvendig å være i besittelse av et reisekort for å kunne benytte nettbutikken.
Billettene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisebevis. De elektroniske reisebevisene er knyttet til et kontaktløst reisekort, og vil bli aktivert når dette kommer i kontakt med en kortleser, som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp.
Billettene som kan kjøpes er av typen periode med gyldighet i Innlandet, 14 eller 30 dager.
I tillegg er det mulig å foreta påfylling av Reisepenger i Reisekortet med beløp mellom 200 – 1.000 kr pr transaksjon. Reisepengene kan senere benyttes til å kjøpe enkeltbilletter på bussen.
 


Priser


Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen.
Prisene er i henhold til gjeldende takstregulativ som du finner her.
 


Ekspedering av ordre


Alle ordrer behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene i bussene.
 


Leveranse


Distribusjon av ordren til billettmaskinene foregår normalt 1 gang i døgnet, om natten. Et kjøp skal dermed normalt være tilgjengelig neste dag. Ordren blir lagt inn i Reisekortet når kortet er i kontakt med en billettmaskin, som er oppdatert med din ordre.
Ordren anses som levert når den er lagt inn i Reisekortet. Dersom ordren ikke er hentet og lagt inn i Reisekortet innen 6 måneder etter at kjøpet er fullført, vil ordren bli slettet.
 


Betaling


Betalingen skjer i nettbutikken, enten med betalingskort eller Vipps
Ved handel blir betalingen behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

Angrerett


For periodebilletter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs når periodebilletten er lagt i Reisekortet. Angreretten faller bort når periodebilletten er tatt i bruk. Hvis det ikke er andre gyldige periodebilletter i Reisekortet vil dette skje samtidig med at periodebilletten legges i kortet.
Ved påfylling Reisepenger i Reisekortet vil kunden ikke ha angrerett.
Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til Innlandsstrafikk innen fristen. For å refundere kjøp må kjøper møte opp ved ett av Innlandstrafikks salgskontor medbringende Reisekortet og kvittering av kjøpet fra nettbutikken.
Ditt nærmeste salgskontor finner du her.


 
Reklamasjon


Dersom det foreligger en mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).
 


Forbehold


Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenester på siden.
Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med din siste ordre.
Forhold som Innlandstrafikk ikke kan påvirke, eksempelvis 3. parts feil ved overføring av data eller transaksjoner kan påvirke leveransen av ordren.

Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via vår hjemmeside www.innlandstrafikk.no.
 
Kontaktinformasjon
Ruteopplysningen Tlf. 02040
www.innlandstrafikk.no
post@innlandstrafikk.no
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Til toppen