TogBuss-billetter - Innlandstrafikk

TogBuss-billetter

TogBuss-billetter kombinerer reise med både tog og buss i en og samme billett. Det er en 30-dagers periodebillett som du kan bruke på enkelte strekninger i Innlandet. 

Les mer om de ulike billettene og hva som gjelder på de ulike strekningene:

TogBuss

Til toppen