Barne- og ungdomsbillett

Billetten gjelder for et ubegrenset antall turer innenfor angitte områder, og er gyldig i 30 dager fra den blir aktivert.

30-dagers bussbillett Barn&Ungdom

30 dager Barn&Ungdom fra 1. februar 2023
Pris Gyldighet Slik kjøper du billett
300 kroner Gyldig for barn og ungdom f.o.m. 6 år t.o.m. 19 år.
Gjelder hele Innlandet.
Billett kan kjøpes i appen Innlandstrafikk Billett eller på Innlandskortet (reisekort).

30-dagers billett Ungdom Buss/Gjøvikbanen

Priser på 30-dagers billett Ungdom Buss/Gjøvikbanen fra 1. februar 2023
Pris Gyldighet Slik kjøper du billett
350 kroner Gyldig for ungdom f.o.m. 15 år t.o.m. 19 år på Innlandstrafikk sine bussruter, og Vy tog sine avganger på strekningen Gjøvik-Harestua. Billett kan kjøpes i appen Innlandstrafikk Billett.

Billetter

Les mer om hvordan du kjøper billett her.

Kundegrupper

Her finner du informasjon om forskjellige kundegrupper