30-dagers billetter tog/buss

Innlandstrafikk har billettsamarbeid med togoperatørene SJ NORD og Vy Tog som skal gjøre det lettere for deg å benytte kollektivtilbudet på hele reisen.

Sammen med SJ NORD tilbyr vi Kombinasjonsbilletten. Billetten kombinerer reiser med både tog og buss i samme billett, og er en 30-dagers periodebillett som du kan bruke på enkelte strekninger i Innlandet. 

Sammen med Vy Tog tilbyr vi Tilleggsbilletten på enkelte strekninger i Innlandet. Kjøper du en 30-dagers periodebillett for tog, kan du kjøpe en tilleggsbillett for buss – «Buss Innlandstrafikk».

Les mer om de ulike billettene og hva som gjelder på de ulike strekningene:

Kombinasjonsbilletten

Tilleggsbilletten